Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

principes was grootgebracht, dat ze uit gebrek aan moed zou willen dragen wat elke andere vrouw in haar plaats verontwaardigd zou hebben afgeschud ... ? Of.. . of — de mogelijkheid daagde haar opeens als een wonderlijke, ongedachte troost — waren er misschien méér zoo laf en zwak als zij, véél vrouwen misschien, die wisten en zwegen ... omdat ze net zoomin als zij, lós konden van hun huwelijk zelfs al was het mislukt en kapot.. . omdat voor een vrouw haar huis en haar gezin immers het leven zëlf beduiden, terwijl voor den man het beste en boeiendste daar buiten begint. Nóg wist Herbert niet, wat zij dezen avond had ontdekt; aan haar zelf lag het, of hij het ooit zou weten. Als zij niets verraadde, doch haar jaloezie en vernedering diep begroef m heur hart... als ze het dróeg, zwijgend en geduldig, tot deze roes van passie voorbij was... vergaan als een ziekte.die de kern van genezing in zich gedragen heeft... als ze den moed vond te wachten tot hij terugkeerde tot haar, ontgoocheld ... of misschien zelfs vol berouw... Maar als het géén roes bleek . .. doch zoo'n sterk, alles-overheerschend gevoel dat hij met alles zou willen breken ... als hij zelf eens aan zou sturen op een scheiding ... had hij, in de drift van een woordenwisseling, al niet méér dan eens het woord genoemd? Doch weer wist Lize, met dezelfde helderheid waarmee ze daareven haar eigen tekort had ingezien: gedreigd had hij met dat woord en

87

Sluiten