Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SERIE VERMAKELIJKE, ONDERHOUDENDE EN POPULAIR=WETENSCHAPPELUKE BOEKJES.

Twaalf Gezelschapspelen met Kaarten, door C. Bend 35 cents

Uw toekomst uit getallen lezen, door Magda 60 „

Goochelkunstjes met papier, door Dolf Kramers 60 „

Minne-Orakel, door Dorrie 60

Droomen en Visioenen, door Tbérèse Mooy 60 „

Wat het gezicht zegt, door Magda 60

Wat een huisvrouw weten moet, door M. Kroesen Abink 60 „

Buikspreken, door Wim Thiange 60

Gezelschapsspelen voor Jong en Oud, door Truus du Graud ... 60 „

Hypnotisme, door Stephan Martin 60 „

Blllardtrucs, door Practicus 60 ,

Silhouetten, (Handschaduwbéelden) van Pim 75 n

De Salon-Artist, door Kees Manning 75 „

Dansen en hoe het le doen, door Tire van Aalst 75 ,,

De Atnateur-Boeienkoning, door Gordanius 75 „

Goochelkunstjes voor ledereen, door Han de Lange 75 „

Nieuwe Kunstjes met Horloges, Ringen, Zakdoeken en V|agg:n,

door Dik van Dongen 75

Wonderen der Chemie, door Piet van fer Sluys 75 „

Goochelkunstjes voor Kamer en Tooneel, Cees de Rooy ..... 75 „

Kunstjes en Puzzles met Vragen en Antwoorden, door Jan Vermeers 75 „

Kunstjes met Kaarten en eenvoudige Hulpmiddelen, door Jo de Brie 75 „

Goochelen met geld, door Kees Lagooy 75 „

Wat de Hand zegt, door Magda 75 „

„Getapt Zijn", Etiquette voor Dames en Heeren, door J. van Mars 75 „

Wat de Kaarten zeggen, door Magda 75 H

Gemeenschap mei het Hiernamaals, door Will.am f. Stead .... 75 „

Uw Toekomst Weten?, door May Amend 90 ,,

Kunstjes met kaarten zonder Hulpmiddelen, door Jim Adé .... 90 „

Eenvoudige Goocheltoeren die ieder doen kan, door Ben van Raait 90 „

Droomboek, door Chris de Lee 90 „

Goochelen in de Hulskamer, door Han de Lange 90 „

Nieuwe Kunstjes met Kaarten, door Chris de Veine .90 „

Graphologle (Handschriftkunde), door G. de Waart 90 „

Droomlexicon, door Magda 90 „

Contract- en Royal Auction Bridge, door C Bend f 1.50

Ieder werkje is voorzien van een pakkende in twee kleuren gedrukte omslagteekening en zijn verkrijgbaar in eiken Boekhandel, aan alle stads-kiosken en na ontvangst van post-wissel (of giro No. 70927) bij

N.v. A. W. SEGBOER'S UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ

's-QRAVENHAQE.

Sluiten