Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedevaarders en het feestvolk met duizenden zou van verkoopen.

Och. er wierd zoo danig veel volk verwacht lijk voor een laatste oordeel, want de Bisschop van Mechelen zou in de processie gaan, en de Benidiktijners van Leuven zouden de liturgische zangen zingen. En 't weer zou een echte olie zijn!

Want den beirboer van de Donck, die veel van 't weder wist als hij speeksel aan zijn wijsvinger deed, was twee dagen te voren naar het gemakhuizeken van den bakker komen zien, had den beir naar zijnen zin gevonden, en zou hem toekomende week komen halen voor drie frank de kar, en had

Sooke verzekerd dat die zalf van een weer nog veertien dagen duren moest.

Daarom bakte Sooke er met zijn gasten maar op los, dat de spieren kraakten nik sigarenkaskens.

Een koninklijk vlaaiken bestaat uit een schoteltje deeg, de rondgroote van een inktpot; daarin wordt een spijs van siroop, bloem en suiker gegoten, dan efkens gebakken in den oven, zoodat de randekens van het deegschoteltje een bruin kantje krijgen, en de harde spijs barst, smakelijk om zien! Het is een hertelijk eten als

28

Sluiten