Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gespeeld en Nico had den man een handvol centen toegeworpen om hem te verwijderen, wijl de luidruchtige deun hinderlijk klonk in het gesprek.

Wat was toen alles gauw gegaan, hun verloving, hun huwelijk, als in een droom van Hef de en geluk!

Eiken zomer vierden zij samen dien dag van de eerste ontmoeting met lievelingsbloemen, die ze elkaar gaven, met een buiten wandeling of een rijtoer. Tot twee jaar geleden — toen had zij er wel aan gedacht, maar hij niet. Toen hij, aan het ontbijt, de tuberozen vond, waarmee zij hem verrastte, keek hij verwonderd, begreep hij niet dadelijk waarom hij bloemen van haar kreeg. Toen had hij haar wel gauw berouwvol omhelsd en een bos rozen voor haar gekocht. Maar de teleurstelling was in haar borst blijven schrijnen en er was angst gedonkerd in haar,geluk.

Verleden jaar was er geen sprake meer van bloemen. Toen wist zij dat hij haar niet langer liefhad, dat hij verliefd was op een andere vrouw. En zoodra hij zijn vrijheid terugvroeg, had zij hem die teruggegeven. Maar zij kon

43

Sluiten