Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

j klinkt als zj in jour, jam.

ê „ „ sj in chevcher, she, Sch&um.

ê „ „ fej; in match. I

ti „ „ ch in kacAel. jtuuXp**-' faMt-

Leesoefeningen: êambro, carpenti, ewci, serci, ogo, rwga, generala, mortógi, jurwalo, jaü&o, rica, ce, ceyalo, trowgi, kolekftgi, oroMcoj, cirfeitói, Mo, tfra-ci, xa/ni, kaZeso, naoso, neméo, bolero, cielo, aléa.

O pmerking en: (Rimarkoj).

We merkten op, dat de v wordt uitgesproken als in 't Franscke vouloir. Beide lippen worden vooruitgebracht en daarbij wordt een weinig lucht uitgestooten; ze lijkt dus veel op w. Soms wordt het dan ook w, n.1. in de woorden waar de v achter een medeklinker staat. Meestal zijn dat woorden, die in 't latijn met u geschreven worden: akvo, vidvo, akvario, elokventa, antikva, kv.ieta.

In deze en andere zulke woorden spreekt men vanzelf de v als w uit, en dat is goed. De e wordt in 't algemeen uitgesproken als è in Zes, (Fr.) être.

Soms echter zweemt ze eenigszins naar de ee onder invloed van de omringende letters bijv. plej, leatro, livreo, leono. Dit geschiedt om de verbinding in de uitspraak te vergemakkelijken. De o ondergaat eveneens de invloed der omringende klanken in dier voege, dat ze soms zweemt naar de o in los; bijv. in post, tion, amuzoj, arboj, ricevos. Wanneer twee klinkers op elkaar volgen, zou er bij afzonderlijke uitspraak een hiaat ontstaan. Men verbinde ^ daarom de twee klinkers door het begin van eenj te laten / hooren, zooals wij doen in Leo. Voorbeelden: leono, nei, l

Kreata, nenio, neme, nenia. bij sommige moei er net oegm i ' van een w ingelascht worden: boato, goeleto, foiro, blua, J duelo, <jui, genuo, heroo.

Sluiten