Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

136

Francisko: Ec mus' ne preterkuris.

Bernardo:

Beman nokton! Se vidos vi Marcellon, Horacion, Kolegojn miajn, rapidign ilin!

Francisko:

Jen, sajnas ili. Haltu! Kiu iras?

(Horacio kaj Marcello venas).

Horacio:

Amikoj de la lando.

Marcello:

Kaj de 1' rego.

Francisko:

Nu, bonan nokton!

Marcello :

Bonan al vi dormon!

Yin kin anstataüas nun?

Francisko:

Bernardo. Li gardas nun. Adiaü! (Eoriras).

Marceüo :

He! Bernardo

Bernardo:

Cu Horacio?

Lbo

Sluiten