Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2. Medeplichtig; met hem te zijn geweest de personen t Hendrick Schr., Hendrick W., Lendert J., genoemt het Cuijperke, Geerlingh Daniëls, Wijn W, Anthon W., Daem C., des gedetineerde vader Joannes C. Dyrck C. den jonhen uijt de Hegge, Lamb. B., Ryck W. uijt de Hegge, Mevis O., Jan Sch., van Thull alias het Scheuerke, Peter Sch. van Spaubeek, Nol uijt de Menstraat (Nuth), Bracken St., Corst en Jöes KI. de vier afdoenders uijt het Hoensbroek, Jöes Cr, Peter Moutheuvelke ende meer andere tot Hoensbroek in hechtenis sittende, Hendrick en Wijn M., Joes J. alias de tamboer, Martinke de Speelman tot Doenrade, twee speelluiden tot Broeksittard, dewelke hij seijt niet te kennen, maer wel eene is te noemen Manis, en nog meer andere die hij niet naerder gekend heeft.

3. Mede gecoöpereert te hebben aan den getendeerden diefstal bij Mevrouw Duyckers^) in het Raeth, seggende, dat Wijn M. hun van desen diefstal rapport gedaen hadde tot Amstenrade, seggende dat hij gedetineerde 's avonds hem zou laeten invinden in het Raeth, dat hij gedetineerde met sijnen vaeder en Rick W. in het Raeth gecomen sijnde aldaer gevonden hadde vergaedert Wijn en Hendrick M., Janssen den tamboer, Nol en Bracken St. uijt de Menstraat, de vier afdoenders uijt Hoensbroeck, Corst en Jöes KI., Cr., Peter 't Moutheuvelke Martijn de Speelman tot Doenraede, de twee speelluiden tot Broeksittard, Hendrick Schr., Dirck W., Lenert J., Wijn W., Anthon W., Daem C, Dirck C, den jonghen, Lemmen B., Mevis O., Peter Sch., Jan Sch., van Thull en meer andere hem onbekend. Sich samenderhandt getransporteerd hebbende aan den voors. hutjse, alwaer Wijn M. met gewelt eene venster geforceert hebbende is ingeklommen, dat hij gedetineerde buijten op de straete staende immediate daerop eenighe luijden hebbende sien naerderen sij alle genoosaecht waeren de vlucht te nemen, verclaerende toch dat hun voornemen was dat huijs te bestelen, dat hij bewapent was met eenen stock en de andere deels met sackpistolen, couteren (ploegsnijmes) en deels met groote messen.

4. Mede geholpen te hebben aan den diefstal bij Sr. Clemens op den Steenweg achter Sittard in den nacht 617 Maart van

1) Deze was de Weduwe van den drossaard Gerard Duijckers geboren Anna Judith Tummers. Haar zoon Leop. Gisbert Joseph was toen drossaard.

29

Sluiten