Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Swart Lijben Toontjen, Snoternadus, Boerenpierre, Jan Waantjes, Balijnen Pierre, Nol broeder van den- mageren Pitter, en de scherenslijper tot Thorn gehangen, alwaar onder hen dispuut was ontstaan over uitkeering van wat zij gestolen hadden, in welk krakeel Snoternadus, vérmeenende óp Jan Waantjes te schieten, Swart Lijben Toontjen dood schoot, waarop Boerenpierre, Snoternadus door een schot doodde.

Op deze schoten snelden eenige huzaren toe, waarvan een door Boerenpierre met zijn mes werd doodgestoken.

Ook bij de berooving der Kerk van Spaubeek, omstreeks 1735, (zooals wij voren gezien hebben werd later deze Kerk nog eens bestolen) was hij behulpzaam geweest. Als medeschuldigen daaraan noemt hij Peter Spoor, een vagabond te Wesel geëxecuteerd, Antoontjen van Beberen in het Honsbroek door de geëxecuteerde Ida „capot" gemaakt en Frederik eenen Ezeldrijver te Blerick verbrand. Peter Spoor forceerde met een breekijzer de koordeur. Gestolen werden de ciborie, de relikwieën van St. Laurens en de „croonen van het Modergodts bildt en het kindeken". De Heilige Hosties werden bij de koordeuren „op den grondt geschudt".

Het gestolene werd gebracht naar het huis van den herbergier Joês B» aan het Veltje te Broeksittard, waar het verkocht werd aan een jood, den zwarten Sander van Sittard.

De Kerk van Bingelrade moest het ook ontgelden. Peter Sch., Antoontje van Beberen, en Frederik voornoemd vergaderden te Broeksittard en togen samen naar Bingelrade. Eerst begonnen zij aan de pastorie te breken, maar de pastoor werd wakker zoodat de inbrekers' moesten vluchten.

Zij braken toen door een venster de Kerk in, stalen „een casuffel, een rockelijn en eenen wijnpott, waarmede zij naar Broeksittard terugkeerden, alwaar zij in de herberge van Joês B. dezen het „casuffel in denhals wierpen, staande doens denselven B. als off hij hadde gaen. misse lesen."

Een poging tot inbraak ten huize van Meyke Keulen te Neerbeek, mislukte, door het hulpgeschreeuw der meid. Zij stalen echter op dien tocht een ploegcouter, waarmede zij den volgenden dag naar de Kerk van Saefellen trokken, zijnde 's daags na St. Lucie. Peter Spoor brak eerst met het ploegcouter een raam uit en klom naar binnen.

..... ;ê£h£Mi£Q 97

9:

Sluiten