Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

: Gestolen werden het silvere ciborium en de silvere pixides (pixis). De H. Hostie werd uit de „remonstrant" (monstrans) gebroken en op het altaar gelegd, hebbende Peter Spoor den heiligen olie uit de pixis tusschen Saeffelen en Höngen bij den zandberg „in de aerde geschudt."

Met de gestolen zaken gingen de boeven naar „Gen Heelder", waar zij dienzelfden nacht twee schapen stalen, die zij buiten Saeffelen „afdeden" en mede naar Broeksittard namen, waar zij de schapen lieten „accommodeeren" en ze opaten. Ook peuzelden zij daar nog op, twee schapen, te Leijenbroek buitgemaakt Gebrek aan eetlust hadden de bandieten dus niet. De jood, Zwarte Sander, werd uit Sittard ontboden en kocht de gestolen kerkparamenten voor dertien pattocons.

Peter Schols ontving voor zijn aandeel een paar „hosen" en 3 pattacons, welke hij dien avond geheel verdronk.

In een herberg te Braunsrath stal hij eenen „eiercremer" off ungarischen merketender uyt sijnen craem 20 schillingen (1743).

Verder bekent Sch. nog diverse andere kleine dieverijen, zoo hoenders, kuijckens, eijeren, schoenen, schaepen en andere kleenigheden (sic) gestolen te hebben.

Het schandelijkste van al zijn boevenstreken was echter de moord op den pastoor van Grevenbicht in den nacht van 28 op 29 Jannari 1751. '

De kleene Antoon, Lambertus van Hatteren (Hattenratb) francis in pruisischen dienst, de soon van Speelgeerken genaamd G eret het vuijstken, een man te Born op het Hunsbroek wonende de groote Antoon in Luik gevangen gezet, Nol broeder van den mageren Pitter te Tegelen, den douven Hannes, Christiaan ui Brabant, Henricus man van Duppens Agnes uijt Eijgelshoven, zich ook tot Stockheim opgehouden hebbend, sijnde eenen langen swancken kerel met bruijne hairen en met eenen boutique zoo van neteldoeck, halsdoecken, treckmutsen, canten en andere waeren over landt gaende, waren zijne medehelpers bij dezen moord.

's Avonds van te voren was de moord beraamd ten herberge van Joês B. aan het veltjen te Broeksittard, door Peter Sch., den kleenen Anton en het Vuijstken.

Na gedronken te hebben gingen zij naar Limbricht waar

98

Sluiten