Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Item uijt de mobilien van den geëxecuteerden

Jacq. Dujardin 35 0 0

Item uijt de mobilien van den geëxecuteerden

Gerlingh D. 7 5 0

Ontfanck van de huijsplaetse van Jacq. D. per roede 1 fis. 13 stuiver aen maete vertigh seven en 1/i roede (47 VJ 78 15 0

Voor het afgebrocken huijsken daarop gestaen

hebbende 78 5 0

Uijt de reële goederen van This Sw. somme van 2537 3 0

Uijt de vercoop bestialiën van Henrick R. 170 19 0

(volgens archief 3274 fl. saemen 3270 fis.

Uijtgaeve.

Een capitael tot last der goederen van Sw. bij den

Hr. Johan Dentgens 466 10 0

Item ane Micn. Henrick Keulers een capitael gerealiseert op de goederen van Sw. met verloop van intrest . 647 0 0

Item betaelt aen de vrouwe van den geëxecuteerde Sw. ingevolge vonnisse van den Souvereine Raede de helligte der libere cooppenningen 817 1 1/2

Aen personeele schulden ingevolge deze liquidatie 11 7 3 Item aen de adviseurs 132 10 0

Item nogmaels aen de adviseurs volgens quitantie 220 0 0 Item nogmaals aen de adviseurs ingevolge staet no 6 162 15 0 Item aen den advocaet Rasquin 125 0 0

Item aen den chirurgijn Kerckhoffs 50 0 0

Item aen den appotheker 6 0 0

Item aen verteringen den scherprechters ten huijze

van Dirck Coumans 233 15 0

Item alsnog ingevolge staet en specificatie sub.

no. 10 en expres en anderavertz 142 7 0

Aen Peter Reulen en Ant. Janssen voor dresloon

(dorschloon) 4 4 0

Aen Jöes Schouman en Lenart Cuijpers voor het

huijsen afbreken 10 0 0

Aen Merten Lenardts voor werkloon als vooren 2 0 0

122

Sluiten