Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

122

haec ïuerunt olim: sed tu iam mitis, Apollo,

prodigia iudomitis merge sub aequoribus, 80 et succensa sacris crepitet bene laurea flammis,

omine quo felix et sacer annus erit. laurus ubi bona signa dedit, gaudete coloni;

distendet spicis horrea plena Ceres, oblitus et musto leriet pede rusticus uvas, 85

dolia dum magni deficiantque lacus, ac madidus baccho sua festa Palilia pastor

concinet: a stabulis tune procul este lupi! ille levis stipulae sollemnis potus acervos

accendet, flammas transilietque sacraa 90 et fetus matrona dabit, natusque parenti

oscula comprensis auribus eripiet, nee taedebit avum parvo advigilare nepoti

balbaque cum puero dicere verba senem. tune operata deo pubes discumbet in herba, 95

79. fuorunt: het perfectum duidt aan, dat al deze rampen tot het verleden behooren.

80. merge sub aequoribus s vgl. Eurip. Iphig. T. 1193 S-aAxccoe *ki%tt WXVTX TO-vSpdiXU» JCXXa.

81. Men voorspelde uit 't knetteren der laurierbladeren; luid knetteren beteekende geluk, vgl. Ovid. Fasti I, 344 et mm exiguo laurus adusta sono.

85. obUtust „bespat".

86. dum i „totdat". doUa . . . lacus: het uitgeperste sap kwam eerst in een lacus (bak), daarna ia dolia (tonnen), waarin het gisten moest, vgl. Cato's voorschrift De re rustica 113: de leen quamprimum vinum in dolia indito. post dies XL diffundito inamplioras.

87. PaliUa t zie de aanteek. bij Tibullus L 1. 36. sua t 't feest was immers een herdersfeest.

89. sollemnis: (ace. plur.) „ieder Jaar terugkeerend".

90. Vgl. Propertius, IV, 4, 7a

91. Bedoeld wordt de yyrpet. de pot-kus, zoo genoemd omdat de kusser de persoon, die hij kuste, bij de ooren hield, zooals men met een amphora doet.

93. Grootvader past op't kleine kind. advigilare: „erbij waken, als het slaapt".