Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

184

aut illis flamma aut imber subducet honores, annorum aut ictus pondere victa ruent.

at non ingenio quaesitum nomen ab aevo excidet: ingenio stat sine morte decua

m. &

EEN DROOM.

Visus eram molli recubans Heliconis in umbra,

Bellerophontei qua fluit humor equi, reges, Alba, tuos et regum facta tuorum,

tantum operis, nervis hiscere posse meis, parvaque iam magnis admoram fontibus ora, 5

unde pater sitiens Ennius ante bibit ' et cecinit Gurios fratres et Horatia pila,

regiaque Aemilia vecta tropaea rate,

22. ruent t transitief — „neerwerpen".

24. excidet $ excidere, „te loorgaan", zie Prop. UI. 7. 7.

ttt. 8. 1. Visus eram t „ik droomde", vgL 't Grieksche ïSoï-é piet, vgL Aristophanes, Vespae 31 ISo^ê piot Tspi XfiÜTOV Zxvov 'tv rjj TJbieiH / kxyiXriiTtaiietv xpbfioiTX <niy*itxS/)pieva,

9, umor equi: op den Helicon ontspringt de Hippocrene, een bron ontstaan door den hoefslag van Pegasus, 't paard van Bellerophon.

5. magnis fontibus: de bron van de epische gedichten.

6. pater ... Ennius i Q. Ennius (239—168 V. Chr.) uit Rudiae in Calabrië, de dichter der Annales ia 18 boeken; bij is de grondlegger der epische dichtkunst, vandaar pater.

7. cecinit: eenige belangrijke gebeurtenissen uit de Romeinsche geschiedenis, die in de Annalen van Ennius werden behandeld, -worden opgenoemd.

Curios fratres t de Curiatii. Horatia pflat pila Horatiormm, bedoeld wordt de strijd tusschen de Horatii en Curiatii.

8. Dit vers doelt niet op Aemilius Paulus' triumf over Perseus van Macedonië in 168 v. Chr., daar dit feit niet in Ennius' Annalen behandeld werd, want Ennius stierf reeds in 169 v. Chr.; er is sprake van den zeetriumf van Aemilius Regillus over Antiochus in 189.