Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

187

aut quibus in campis Mariano proelia signo

stent et Teutonicas Roma refringat opes, barbarus aut Suevo perfusus sanguine Rhenus 45

saucia maerenti corpora vectet aqua quippe coronatos alienum ad limen amantes

nocturnaeque canes ebria signa fugae, ut per te clausas sciat excantare puellas,

qui volet austeros arte ferire viros'. 50 talia Calliope, lymphisque a fonte petitis

ora Philitaea nostra rigavit aqua

m. 5.

Pacis Amor deus est, pacem veneramur amantes: 1

sat mini cum domina proelia dura mea. 2

nee mini mille iugis Campania pinguis aratur, 5

nee bibit e gemma divite nostra sitis, 4

nee tarnen inviso pectus mihi carpitur auro, 3

43. antt = nee; vul uit flare een verbum aan, bv. dicere. Mariano signo: de adelaar, dien Marius als algemeen veldteeken invoerde (Plin. N. H. X. 16); verbind proelia ^aub^ Mariano signo.

44. stent: „tot staan komen". Teutonicas: deTeutonen werden verslagen bij Aquae Sextiae (102 v. Chr.).

45—46. Suevo t de Suevi trokken in 29 v. Chr. over den Rijn en werden overwonnen door C. Carinas, cf. Dio Cass. LI, 21. perfusus: de Rijn is half als persoon gedacht, vgl. maerenti 46. Vul bij vectet quibus in campis aan.

47. coronatos l na een nachtelijk feest begeven de amantes zich „met kransen op het hoofd" alienum ad limen.

48. signa: (weggeworpen) kransen, fakkels enz.

49. excantare: = cantando foras elicere.

50. austeros: die hun vrouwen streng bewaken, ferire: „bedriegen", zie Prop. IV. 5. 44; men denke aan de uitdrukking in de Engelsche spreektaal 'strike the old man for fifty dollars'.

52. Philitaea: waarvan ook Philitas gedronken had, zie Prop. ffl, 1. 1. UI. S. 5. Campania: vgl. Plin. Hist. N. XVHI, 111 universas terras campus Campanus antecedit.

4. gemma: bekers werden soms uit een enkelen steen gesneden.