Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

188

nee mixta aera paro clade, Corinthe, tua, 6 o prima infelix fingenti terra Prometheo!

ille parum cauti pectoris egit opus: corpora disponens mentem non vidit in arte:

recta animi primum debuit esse via. 10 nunc maris in tantum vento iactamur, et hostem

quaerimus atque armis nectimus arma nova haut ullas portabis opes Acherontis ad undas,

nudus at inferna, stulte, vehere rate. victor cum victis pariter miscebitur umbris, 15

consule cum Mario, capte Iugurtba, sedes, Lydus Dulichio non distat Croesus ab Iro:

optima mors, carpta quae venit apta die! me iuvat in prima coluisse Helicona iuventa,

musarumque choris inplicuisse manus: 20 me iuvat et multo mentem vincire Lyaeo,

et caput in verna semper babere rosa atque ubi iam Venerem gravis interceperit aetas,

sparserit et nigras alba senecta comas,

6. aera t Corinthisch brons, ontstaan, naar het verhaal, uit toevallige samensmelting van goud, zilver, brons, bij den brand van 't veroverde Corinthe (146 v. Ou-.).

7. infelixt Prometheus vormde den mensch uit aarde; maar zijn werk mislukte, vandaar infelix.

9. non vidit: parum curavit, „hij vergat"; in arte t bij de uitoefening van zgn kunst, vgl. II, 3, 42.

10. „Hg had in de eerste plaats voor gezond verstand moeten zorgen".

17. DuUchiot sfc Ithacensi. Iros Irus, de bekende bedelaar uit de Odyssee (XVUI, 1, sqq.); een vast voorbeeld van een armen stakker, evenals Croesus van een rijk man, vgl. Ov. Trist. III, 7, 42 Iros et est subito, qui modo Croesus ent.

ia „De gelukkigste dood is die, welke op het juiste tijdstip komt, als men het leven heeft genoten".

21. mentem vincire t hedera . .. in tutela Liberi putabatur esse,... quia ita omnia, aicut ille mentes hominum, illigat (Festus). Lyaeo: = Baccho (eig. de bevrijder van zorgen: Auto») — vino.