Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sfer Kozakken en omgekomen in de onherbergzaamheid van dit irre land.

Zij, die nog over zijn, moeten vooruit, wég uit die verschrikkeijke vlakte, die geen einde heeft, wég uit dat vervloekte Rusland.

Als dappere, gezonde en vroolijke kerels zijn ze 't binnengerokken; toen was Rusland groen en levend.

Als laffe, uitgeputte, en wanhopige vluchtelingen, trekken ze erug; nu is Rusland wit en dood.

Alles schijnt dood en begraven onder de sneeuw.

En zij allen, ze moeten óók dood, hun mannen en hun paarden, dien! Ze moeten óók begraven onder de sneeuw.

Frans Pommer sjokt mee; maar moeizamer weer wordt zijn (ang. Een gescheurde soldatenjas, ergens gevonden van een jjfcvallen makker, hangt hem om 't hoofd. Zijn wapens heeft hij , eggeworpen. Wat deren hem de vijanden? Zijn honger en kou }n vermoeienis al geen vijanden genoeg? Hoe lang nog zal hij 't

thouden in den zwaren marsch?

Holland is zoo vér. Hij zal 't wel nooit bereiken.

Hij vloekt Napoleon, die hem opriep om mee te gaan vechten n dit barre land, hem en ook die andere duizenden Hollanders, ran wie nog maar een enkele leeft. Ze zijn in Moskou geweest, ■ aar de Russen hadden de stad verlaten; en hebben haar later m brand gestoken. Toen is de ellende voor Napoleon's leger eerst foed begonnen. ... Ze zijn gevlucht, en bij den overtocht van de :erezina zijn er duizenden en duizenden verdronken, of door indringende makkers doodgedrukt, of gevallen onder de Rus•sche kogels.

Hij niet. Hij leeft nog; maar al zijn Hollandsche makkers :hijnen wel dood; ze zijn wég.... Achter hem loopt die oude urassier, die hem voortstompt als hij stilstaat. Hij doet dat uit Oeêlij. 't Is vreemd....!

In de sneeuw knoerpen de voetstappen dier honderden .[getobde stakkers als een eindeloos eentonig geruisen, 't Klinkt en jongen Hollander als een vreemde, vleiende muziek in de oren; als een slaapzang.

Vreemde, mooie droomen dwalen door zijn moede hoofd; roomen van thuis....

Maar hij kan die heerlijkheid niet goed begrijpen; hij kan haar niet vasthouden;.... hij moet even stilstaan en rusten, één oogenblik.

En zijn knieën knikken, zijn hoofd zakt dieper. Een mager

Sluiten