Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,„,r>i;;lrc was de

een schittering om de komende rTh het zwarte kalotje

nlenen, of daar bego» 'I Heve leve»t,e al. ^

pierprop tegen de glazen, al was hij gemunt op een ijverig rekenaar, die groote sommen op een nog grooter lei zat te becijferen; daar kriebelde een plaaggeest zijn makker, die naast hem zat, met het achtereind van een veêren pen in het oor; ginds waren een paar jongens van louter vrijheidsvreugde elkaar vriendschappelijk in de haren gevlogen.

Toch bleef voorzichtigheid "tf ^ 0^ de mUster^ook naderde ^^^^^^^^ krachUg in het toedfenen van een Pak slaag ^ ^

™S is «ér r'k!" klonk de stem van een langen majeren,

snoevende woorden wsfaan had Was Ja*Pom ^ Sn^SliTkrrZf«ï^klaï' Ziln kanreraden, die hem

Sluiten