Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

213

zijn vriend had, volgde hem en legde hem zijn hand op den schouder.

„Dus heeft hij ons toch bedrogen," zei hij. „Arme Herman."

„Ja, maar ik zal hem wel vinden, dien schurk!"

„Wat zal het je baten ? Laten wij liever nog wat door de stad ronddwalen, wie weet, hoe het geluk ons dient. Misschien zelfs komen wij je broer nog wel onverwachts tegen."

„Dwaasheid," zei Herman somber. „Maar wee dien Jood, als ik hem ontmoet."

„Waarom zou het niet kunnen ?" hield Thijs vol, die zijn vriend een riem onder het hart wilde steken. „Bergen ontmoeten elkander niet, maar menschen wel, dat weet je, en Hein bevindt zich toch hoogst waarschijnlijk hier in de stad."

Zij dwaalden door de stad rond tot het tijd werd, om weer naar boord terug te keeren, maar noch Hem, noch de Jood had hun pad gekruist. Verdrietig en moedeloos ging Herman ter kooi, en hij begon er sterk aan te twijfelen, ofhet hem wel ooit gelukken zou, zijn beklagenswaardigen broer te vinden.

Den volgenden dag heerschte er een groote drukte aan boord. Compaan had zijn lading verkocht aan Jan Jansz. van Haarlem en een paar andere kooplieden, en deze verschenen nu met een tal van booten en werklieden, om hun waren in ontvangst te nemen. Alles werd uit de ruimen van de schepen gehaald, om in de booten geladen te worden, die telkens met een volle lading naar de kade terugvoeren, om ze daar te lossen, 't Werd een voortdurend heen- en weervaren. Compaan liep op het dek van den Omval rond om te zien, of alles ordelijk in zijn werk ging, en hij verkeerde in den besten luim van de wereld, want hij had zijn waren tegen een goeden prijs verkocht en voelde zich een rijk man. Hij had er geen erg in, dat er zich onder de vaartuigen, die naar zijn schip kwamen, ook een boot bevond, die niet met dienaren van zijn koopers bevracht was. Hij lette bijna niet op die vaartuigen. De boot werd aan den Omval vastgemeerd en de bemanning klom bij den valreep op en kwam aan boord. Compaan zag hen niet, want hij stond met zijn rug naar

Sluiten