Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37

Juan, die beneden was, holde angstig naar boven " en vroeg Wim, wat er gebeurde.

Als eenig antwoord wees Wim op de schepen, waarvan de touwen, zoo in elkaar verward waren, dat ze voorloopig niet van elkander konden komen.

Ook d'Oquendo verscheen en stampvoette van drift, toen hij 't onheil bespeurde. Hij liep naar de seinkist en weldra vloog het eene vlaggetje na 't andere omhoog, doch het duurde meer dan een uur, voor de beide schepen weer hun eigen koers konden volgen.

Zoo trokken de Spanjaarden steeds verder Noordwaarts. Een oogenblik hadden ze gehoopt, in Schotland te kunnen landen, om zich daar van levensmiddelen te kunnen voorzien, doch er kwam bericht, dat de Schotsche koning hen niet in zijn havens duldde en nu ging het om de Orkaden heen.

Daar lagen die tallooze eilanden, klein en groot, enkel kale rotsen, welke zich moeizaam boven de zee verhieven en waartegen de golven zich te pletter liepen, om in kokend schuim hoog op te spatten en zelfs de ruïnen, die hier en daar als overblijfsels en herinnering aan vroegere Noorsche grootheid haar steenklompen ten hemel spitsten, te bevochtigen.

Doch ook hier vond men geen landingsplaats en

Sluiten