Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats der herten, waarbij zich een plekj e malsch gras bevond, waardoor zich nu en dan een konijn of haas het verlokken; en als dit ook tevergeefs was, dan, ja dan, moest hij 't maar weer wagen om op een der boerderijen een slachtoffer te zoeken.

Hoog boven de ruischende kruinen der beuken en eiken, klonk het geroep van de treklij ster, en daarboven nog trok een eenzame leeuwerik zuidwestwaarts. In het bosch zelf waarden onbestemde geluiden van trillende bladeren,

brekende takjes, stervend leven, en ver

in 't Westen, boven de donkere golven der zee flitste het weerlicht.

Snelvoet hep nog steeds langs de beek en altijd vlugger gingen zijne voeten, 't W7as of al die geruchten 't bloed sneller door zijne aderen deden vloeien, of de pikante *i geuren van bosch <£ » en bodem een

Sluiten