Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

156

hier jonge vriend, ik ga er heen ! Of kan ik misschien de boodschap zelf niet doen?"

Cornelis had haar nooit gezien, doch hij ontdekte spoedig, dat het meisje, dat zoo driftig naast hem trippelde, niemand anders dan „Bruine Sanne" was.

Cornelis wendde zich tot een hoefsmid (Bladz. 155).

„Ik heb eigenlijk den koster niet te spreken," zeide Cornelis, nadat ze een eindweegs voortgegaan waren.

„Niet ? Houd-je me dan voor den gek ?" vroeg ze.

„Wel neen ! Maar ik heb een boodschap aan jou en niemand anders!"

„Aan mij ? Waar kom-je dan vandaan ?"

„Uit het leger van Don Valdez en Jean Lebon is een beste kameraad van me! Hij is zoo'n in-hartelijke jongen!"

Sluiten