Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142

den Rotsburcht. Daar woont een roover, en daar zijn gevangenen. Wie weet, Wat er gevonden wordt. Kom ga mee naar den koning; ik zal zeker bij hem een geopend oor vinden."

„Ik geloof, dat dit het beste zijn zal," sprak de rentmeester, die zei, dat hij Peter heette.

Koning Willem was vriendelijk genoeg om Wolfaard te ontvangen en toen hij van hem en Peter alles vernomen had, zei hij: „Hoor, Wolfaard, gij zult niet aan een bende den weg wijzen, maar zelf aan het hoofd ervan staan. Gelukt het u dien Joris van den Rotsburg gevangen te nemen en zijn roofburcht in de asch te leggen, dan zal ik, grave Willem van Holland, door Gods genade verkoren Roomsch-koning, u beloonen en u tot den adelstand verheffen."

Wolfaard lachte even en zei: „Vergeet mijn Heere, dat ik reeds van adel ben en dat ik onder mijn voorvaderen ridders tel, die zich in het Heilige Land onder Hertog Godfried van Bouillon met roem overdekten?"

„Neen, meester zanger, dat vergeet ik niet! Ik dacht dat gij eenvoudig uit het Leuvensche kwaamt en u, naar uw geboorteplaats^ Vaelbeke, eenvoudig Lodewijk van Vaelbeke noemdet. Ik heb onder de namen der edelen nimmer dien naam gehoord."

„Dat wil ik gelooven, heer koning, maar dat is geen wonder. Reeds mijn overgrootvader, die wat al te veel van feesten hield, verliet zijn kasteel, dat het sloopen bijna niet waard-was, en trok naar Italië, waar hij als minstreel optrad en trouwde met een jonkvrouwe even arm als hij. Zijn zoon Lodewijk werd ook minstreel en huwde met de dochter van een Duitschen roofridder, die gevangen genomen en opgehangen werd. Diens zoon werd ook al minstreel, en uit zijn huwelijk met een Spaansche Donna werd ik geboren en — ik koos bij afwisseling de lier en het zwaard, zooals overgrootvader, grootvader en vader ook reeds gedaan hadden. Vader sneuvelde in Italië in een gevecht tegen keizer Frederik en toen eenigen tijd daarna mijn moeder ook stierf, verliet ik Spanje en begaaf mij naar het Leuvensche. Ik was toen nog maar een knaap van elf jaar

Sluiten