Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17

die ze liefhad. Met een zacht, vriendelijk woord bereikte men alles, met drift en hardheid weinig of niets bij Nel. Bij goede leiding kon ze tot een lief meisje opgroeien, maar anders...."

Ach, dat zijn kinderen zoo vroeg hun moeder moesten verliezen! Zuchtend stond papa op, en begon de kamer op en neer te loopen. Zijn gedachten toefden weer bij den droeven dag, die hem zijn lieve vrouw ontnam.

Had Nel bij papa een streepje vóór, in haar oog viel er niemand te vergelijken met papoes. Zij, Canneheuveltjes, hadden den liefsten, besten vader, die er op heel de wereld bestond, en Nel kon niets bedenken, dat ze niet met een blij hart voor haar vader zou hebben gedaan of geofferd. Willig ging ze dan ook Juffrouw Klok excuus vragen. Deze merkte echter wel, dat 't maar half gemeend was. Ze hield een lange zedepreek, die Nel met onmenschelijk veel moeite, kalm aanhoorde. Terwille van dien heven, goeien vader hield zij zich in, besloot ook wat meer van Juffrouw te verdragen in 't vervolg.

Dat ze haar uit liefde zou gehoorzamen kon niemand van Nel vergen.

Canaeheuveltjes in Indië. 3e dr.

i

Sluiten