Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38

„Nel brengt haar vriendinnen maar mee, zonder ooit permissie te vragen, dat komt heelemaal niet te pas. Gisteren had je met Lous en Greet en Catootje een heele roedjakpartij *) in de achtergalerij, Nel, waar ik niks van wist. Ten eerste mag je niet zoo dikwijls roedjak eten, en dan hebben jullie zoo gegild en zoo'n lawaai gemaakt, dat ik geen oog kon dicht doen, en 'k had nog al zoo'n hoofdpijn."

„Daar wisten we niets van, lieve Lette Kootje," kwam Nel benepen.

„En wat doet Dolf voor stouts?" onderzocht Fritsje ijverig, die vond, dat iedereen een beurt moest hebben.

„Dolf? Die is nog de beste, als hij maar niet zoo driftig en opstuiverig was. Ik sta tusschenbeide op mijn beenen te beven, zooals hij aan kan gaan. Heb ik je pa soms niet beloofd, Dolf, je te verbieden je geld te vermorsen aan die smerige mortions (vuurwerk)? Je maakt iedereen aan 't schrikken met dat nare gepof, maar jij doet maar.—" ,

„Is Dolf liever dan ik?" vroeg Fritsje, die dat: „Dolf is nog de beste" niet verkroppen kon. Tante Letje sloeg geen acht op hem, ze had nog meer grieven. „En, dat Nel die vieze kodoks (kikkers) onder mijn bed heeft gestopt, zoodat ik met mijn blooten voet op zoo'n

1) Een mengelmoesje van half rijpe vruchten met een sterke saus.

Sluiten