Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49

bedekt met weelderige, laag bij den grond groeiende struiken. Tuschen de bladeren door speelde het zonnelicht schampertjes op den grond, maar 't bleef er koel en schemerig onder 't dichte lommer. Kippen, duiven en eenden kroelden er heerlijk in 't zand, 't was er vol groote en kleine kuilen, en altijd kon men er een heel troepje vogels vinden. Vandaar de naam: Het Vogelparadijs. Toen de kippenmama's vanuit de verte 't verbazend rumoer hoorden, en de stofwolken zagen, die de komst van het „Bestuur" aankondigden, wisten ze niet, hoe gauw ze de kinderen om zich heen zouden verzamelen. Eenige families namen overhaast de vlucht (dat gaat makkelijk genoeg, als je geen huisraad hoeft mee te slepen).

Maar andere hielden zich schuil in 't diepst van het bosch, en zagen door 't groen, met luid kloppende hartjes en bange kraaloogjes, hoe de geweldige stoet, onder een oorverdoovend lawaai, voorbij joeg.

„Hier zit veel wild, toewah Controleur," merkte de koetsier op, terwijl hij nijdig met zijn zweep naar een brutalen haan sloeg, die aan den wegkant durfde blijven staan. Even hield hij de paarden in, doch er was geen sprake van, dat er nu aan jachtvermaak kon worden gedacht. Vooruit maar weer, er viel geen tijd te verliezen.

Eindelijk kwam de dessa in 't zicht aan de uiterste

Canneheuve'.tjes in Indië. 3* dr. A

Sluiten