Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

57

Maar Geurt wilde liever eerst eens vragen thuis. Hij vond de zaak nou nog erg griezelig.

't Was intusschen al over achten geworden. Tante Letje riep de jongelui binnen aan de avondtafel, waaraan, zooals eigenlijk wel te begrijpen was, weinig eer werd bewezen tot tante Letje's teleurstelling, die zich scheen te verbeelden, dat jongens onverzadelijke schepsels zijn.

Maar 't dessert viel bizonder in den smaak; er was van alles: vruchten, chocolade, bonbons, koekjes, geconfijte gember enz. De inhoud der schoteltjes werd verdeeld, en iedereen mocht zijn portie meenemen. Dolf stelde nu geestdriftig voor de gezondheid te drinken, met een glas ganzewijn, van tante Letje, die er slag van had een jongen zijn verjaardag prettig te vieren. „Hoera dus voor tante Letje, en dat ze nog lang gezond mag verder leven."

't Bezoek aan de bioscoop besloot den dag op een interessante, waardige wijze, en tante Letje vond zich meer dan beloond, toen Dolf haar, bij 't naar bed gaan, dankbaar verzekerde, dat hij nog nooit, zoo lang ze op Soerabaia woonden, zoo'n prettigen jaardag had gehad.

Sluiten