Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30

van Gorinchem, aan den Raad van State voorgeslagen een overlaat tusschen Baardwijk en Drunen te maken1). Er geschiedde toen daartoe echter nog niets. In 1757 kwamen weer groote overstroomingen en het water overschreed toen zelfs den hoogsten stand van 1658, die 2.75 M. boven het nulpunt was 2), met een Rijnlandschen duim 3).

Op den gedenksteen, dien de Regeering van 's-Hertogenbosch na het hooge water van 1651 achter het stadhuis aan de Dieze deed inmetselen, zijn de waterhoogten vermeld en door strepen aangegeven 4).

Aan het hoofd van den steen staat: „Hoogte van het water volgens de hieronder gestelde pijl8)." De merken zijn, naar volgorde van den tijd genomen, de

1. 1625 5.514 M. + A.P.

2. 1633 5.73 M. + A.P.

3. 9 Mei 1633 5301 M. + A.P.

4. 1634 6.247 M. + A.P.

5. 27 Jan. 1651 6.463 M. + A.P.

6. 3 Maart 1658 6358 M. + A.P.

7. 27 Dec. 1740 (open water) 6.518 M. + A.P.

8. 14 Febr. 1757 6.884 M. + A.P.

9. 31 Jan. 1781 6306 M. + A.P.

10. 7 Maart 1784 5.782 M. + A.P.

11. 18 Febr. 1795 6.711 M. + A.P.

12. 13 Febr. 1799 6.79 M. -+- A.P.

13. 5 Maart 1807 6.09 M. + A.P.

14. 13 April 1812 5.497 M. + A.P.

Bracht het hooge water van 1740 reeds groote ellende in de Meijerij van Den Bosch, doordat vele dorpen aldaar onder water kwamen, waardoor huizen wegspoelden en vee verdronk 6), veel grooter was de waterramp van 1757. Zelfs 16 dorpen om 's-Her-

1) A. de Geus: Beschrijving Overlaten alsv., bldz. 9.

2) Nulpunt, zie bldz. 24.

*) Mr. J. v. Heurn: Historie 's-Hertogenbosch alsv., Deel III, bldz. 19.

4) ld., Deel III, bldz. 19.

5) Zie boven genoemden gedenksteen.

*) St. Hanewinkel: Beschrijving Stadt en Meijerij 's-Hertogenbosch, alsv., bldz. 106.

Sluiten