Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARTAL 1880

22

te nemen, zoodra Dr Bronsveld had aangetoond, dat daarin „gelasterd" was.

Maar Dr Bronsveld deed er het zwijgen toe.

Om het Vliegend Blad te achterhalen verscheen echter een

Loopend Blad.

66. „Strikt genomen". Het recht tot Universiteitsstichting, staatsrechtelijk en historisch getoetst Amsterdam, J. H. Kruyt, 1880.

Naar men te Utrecht tot zelfs in dameskringen, elkaar rondvertelde, zou Dr Bronsveld's weerlegging van Dr Kuyper's Bede verpletterend zijn. En toen ze verschenen was, schreef een Minnaar van Waarheid in het Loopend Blad (III, blz. 2): „Dat antwoord is zóó, en getuigt van zóóveel ernstige studie, dat het Dr Kuyper moeilijk zal vallen het te weerleggen".

Toch probeerde deze het En aangezien Dr Bronsveld op den titel van Kuyper's eerste brochure nogal wat had aan te merken gehad (ofschoon ten onrechte, gelijk de Kerkelijke Courant aantoonde) ontleende Dr Kuyper, om veilig te gaan, zijn titel nu maar aan Dr Bronsveld's eigen schriftuur.

Op het titelblad vinden we voorts als motto het kerkdevies van St-Denys:

'k Bied u den vredepalm of wet het ridderzwaard, Op vrede tuk in 't hart, in 't strijdperk onvervaard.

De Inleiding draagt tot motto een vrije navolging van Bronsveld's Rijmpje:

Gij zijt zeer vlug, hebt veel talent Maar hebt u ditmaal niet gewend, Om rustig van 't begin tot 't end

Elk argument Te wikken en te wegen, vrind, 'k Vertrouw, dat elk 't natuurlijk vindt,

Dat ik dit keer

U nog eens refuteer.

In briefvorm schrijvende, deelt Dr Kuyper den wat langen brief ('t is geen brochure, maar een boek) onder opschriftjes in. Na de Inleiding volgen alzoo drie hoofddeelen: A een staatsrechtelijk

Sluiten