Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER

360

Orthodox, Orthodoxen, Orthodoxie 12, 15, 56, 69, 71, 81, 111, 117

Oud- en Nieuwjaar 222

Oude Schrijvers

Zie: Gereformeerde schrijvers.

Oude talen 263

Oude Testament ...... 232

Zie ook: Inleiding. Ouderlingen . . . . 82, 88, 230

Zie ook: Regeerambt. Overheid .... 77, 78, 91, 92, 95 Overheid (Ambt der) .... 92 Overheid (Rechtsbevoegdheid der)

247

Overheid (Roeping der) . . . 261 Overheid (Suprematie der) . . 246 Overheid (Zwaard der) ... 92 Overheids-hoogescholen

Zie: Rijksuniversiteiten. Overheidsinmenging of -onthouding

inzake handhaving der leer 90

Zie ook: Artikel 36.

Overman 157

Owen (John) ... 234, 270, 272

Paaschmorgen (De) 218

Paganistische kunst 45

Palingenesie

Zie: Wedergeboorte. Palm (j. H. van der) .... 228

Paneelzagerij 133, 136

Pantheïsme 205, 206

Zie ook: Kuyper (Dr A.).

Papisme 260

Paradijs 220

Pareus 180

Parsisme 53

Particuliere genade 114, 115, 116, 117, 118, 175

Partijschappen (Recht van) . . 127 Partijverhouding .... 285, 288

Patres 265

Zie ook: Kerkvaders.

Patres apostolici 268

Patrik, Polus en Wels .... 270 Patrimonium ... 108, 109, 111 Patristiek .... 265, 267, 268

Patristische lezingen v. d. Bijbeltekst 61

Paulus 91, 127, 237

Pauselijke Hiërarchie 169, 187, 188

Pelagiaansch 336

Perk (M. A.) 157

Perkins 272

Pers

Zie: Anti-revolutionaire pers; Christelijke pers; Conservatieve pen; Liberale pers.

Persoonlijkheid 43

Petajah ....... 239, 262

Petrus 130

2 Petrus 2:5 310

Philantropie 125

Philippi (F. A.) 271

Philosophie . . . . . 264, 267 Philosophische kennis .... 263 Pierson (Allard) 33, 46, 227, 228, 231 Pinksterdag (Op den) . . . . 220

Pinkstervuur 216

Plaatselijke kerk . . 78, 94, 96, 335

Plancius-Rede 106

Platenbijbd ....... 16

Ploos van Amstel (J. J. A.) . . 316

Poesiat (B.) 109

Poeteren (Koster van) . . 156, 158

Poëzie 238

Politiek . . . 12, 37, 125, 180, 245 Politieke tinnegieterij . . . 12, 13

Polus 270

Postacta 276

Postmus (J.) 62

Practica

Zie: Ambtelijke vakken. Practijk der Godzaligheid . . . 172 Practische vakken Zie: Ambtelijke vakken.

Practizfjns 268

Praedestinatie Zie: Uitverkiezing.

Predicatie 125

Predikanten

Zie: Dienaren des Woords. Predikantenconferentie (Gereformeerde) . . . .120

Sluiten