Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tekst. — Art. 25.

17

het reglement van 16 Thermidor VHIste jaar (Bulletin des lois no. 88), op de invordering der directe belastingen;

de wet van 12 November 1808 (Bulletin des lois no. 213), betrekkelijk den voorrang van 's Rijks schatkist, mitsgaders voor zoo ver noodig de art. 9, 15, 19 en 22 van de wet van 11 Februari 1816 (Staatsblad no. 14), nopens het legaal verband voor de voldoening der directe belastingen aan de schatkist toegekend.

Art. 8 komt in werking met het dienstjaar dat na de invoering dezer wet een aanvang neemt.

Invordering.

e

Sluiten