Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage A (Instr. Inv.).

212

MODEL II (0—6). (§ 46.Instr. Inv.)

De waabschuwing is den 191

en de aanmaning den 191 uitgereikt.

GEMEENTE ~ J

No.

DIRECTE BELASTINGEN.

DWANGBEVEL.

IN NAAM DER KONINGIN. De ontvanger der directe belastingen te

Gezien-^^-behoorlijk executoir verklaarde en afgekondigde kohier(en) der

grondbelasting van de gemeente over het belastingjaar 191 ;

Gezien-^^-behoorlijk executoir verklaarde en afgekondigde kohier (en) der

personeele belasting van de gemeente 1 over het*belastingjaar

191 ;

het

Gezien—^kóhier(en) der inkomstenbelasting van de gemeente

over het belastingjaar 191 /191 ; op welkekohierendenavolgendebelastingschuldigen aangeslagen en ten achteren zijn de bij ieders naam verschuldigde

sommen, als: i

(a) Gewijzigd volgens § 90 der Instructie Inkomstenbelasting.

(b) Zie, nopens de opruiming der gebruikte modellen, aant. 4 op § 122 der instructie.

Sluiten