Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

472

1892

Res. V. no. 25 Bijl. D, art. 450, aant. 21.

Res, V. no. 30 , „ 3, „ 39.

Arrest H. 's-Qravenhage 4 April Bijl. D, „ 456, „ 5.

Vonnis R. Maastricht 23 Mei Bijl. D, „ 464, „ 3, noot a.

Vonnis R. 's-Qravenhage 28 Juni Bijl. D, „ 475, „ 11.

Vonnis R. Amsterdam 15 Juli Bijl. D, „ 439, „ 1.

Vonnis R. Utrecht 19 Sept BijL D, „ 444, „ 3.

Wet 27 Sept., S. no. 223, V. 1893, no. 90, art. 7 „ 2, „ 18.

art. 14 „ 1, „ 16.

art. 23 „ 1, „ 3.

art. 39 „ 8, „ 4.

9, „ 5.

artt. 39—44 .. Considerans, „ 7.

art. 41 Art. 13, „ 2.

art. 42 „ 14, „ 4.

15, „ 3.

art. 43 „ 14, „ 4.

art. 44 „ 5, „ 4, noot o.

„ 11, „ 3.

15, „ 3.

art. 45E Considerans, „ 7.

Art. 5, „ 4, noot a.

8, „ 4.

9, „ 5.

art. 49 „ 23, „ 5.

art. 50 , 24, „ 9.

art. 53 Considerans, „ 7.

Wet 27 Sept., S. no. 224 Art, 23, „ 23.

Arrest H. R. 17 Nov „ 15, „ 7.

1893

Kon. besluit V. no. 12 Art. 13, aant. 26.

Wet V. no. 37 Bijl. D, „ 469, „ 1.

Wet V. no. 90 Zie wet 27 Sept. 1892.

Wet V. no. 93, art. 3, § 4 Art. 4, aant. 2.

art. 58, § 1 , 4, „ 1.

8, „ 1.

9, „ 1. 15, „ 1.

„ 17, „ 4.

24, „ 1.

Res. 30 JunL.no. 5 „ 2, „ 39.

Wet 29 Deo., S. no. 245, V. 1894, no. 47, art. 1 23, „ 21.

1894

Res. V. no. 42 Art. 1, aant. 7.

Wet 29 Deo. 1893, S. no. 245, V. 1894, no. 47, art. 1 , 23, „ 21.

Res. 19 Januari, no. 61 BijL D, „ 449, „ 3.

Vonnis R. Zwolle 14 Febr Bijl. D, „ 459, „ 3.

Res. 9 Mei, no. 5 „ 21, „ 12.

Arrest H. R. 17 Mei „ 14, „ 39.

VonniB R. Botterdam 15 Oct Bijl. D, „ 456, „ 3.

Res. 16 Oct., no. 48, Kal Bijl. D, „ 469, „ 1.

Bijl. D, „ 469, „ 3, noot&.

1895

Arrest H. R. 11 Maart Art. 20, aant. 14.

Bijl. D, „ 469, „ 7.

Bes. 9 April, no. 23 Bijl. D, „ 462, „ 4.

Res. 22 Juni, no. 7 Bijl. A, Hoofdst. II, „ 2, noot o.

Res. 29 Juni, no. 71 * Art. 14, „ 39.

Sluiten