Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Geschiedenis Blz. 7

Tekst der wet van %% Mei 1845, S. no. 22, V. v. V. no. 140, sub I „ »

Wet op de Invordering „ 18

Bijlage A.

Instructie Invordering' • „ 189

HOOFDSTUK II „ 189

Inhouding van directe belastingen op inkomsten van Rijkswege.

HOOFDSTUK Hl „ 191

Opmaking en behandeling der staten van oninbare posten.

BIJLAGE I „ 2*7

Gemeenten, aangewezen voor de uitreiking van waarschuwingen en aanmaningen per post.

BIJLAGE D „ 209

Departementen oi onderdeden daarvan bi) de aanvragen om inhouding te onderscheiden.

MODELLEN „ 211

Bijlage B.

L Wet van 1 Juni 1850, S~ no. 26, V. v. V. no. 140, sub H „ 233

(Kosten van vervolging in zake directe belastingen). II. Instructie tot uitvoering der wet (I. V.) „ '236

Bijlage C.

I. Uittreksel uit de Ongevallenwet 1901 . v „ 254

II. Instructie tot uitvoering der wet, voor zooveel de Administratie der directe

belastingen betreft (I. O.) „ 263

Bijlage D.

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering „ 283

EERSTE BOEK.

Van de wijze van procedeeren voor de Kantongerechten, Arrondissements-Bechtbanken, Boven en den Hoogen Baad.

le Titel. Algemeene bepalingen „ 283

Sluiten