Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET FRANSCHE OPERATIEPLAN

79

te kunnen bieden — dat dit verdedigingsrniddel door. de Fransche regeering en den generallissimus ongebruikt gelaten is. Het zou toch een hoogst welkom middel geweest zijn om op het front ten westen van Maubeuge met een gering aantal troepen te kunnen volstaan, en om daardoor aan de operatien van het 5e, het 4e en het 3e Fransche Leger meer kracht bij te zetten. Zoodoende had dan van die legers een meer doortastend offensief kunnen worden verwacht tegen den linker vleugel der Duitschers, die alsdan inde zich ten Westen van Maubeuge uitbreidende omvattende beweging, door de inundatie gestuit zou zijn.

Het is meer dan waarschijnlijk, dat de loop van den oorlog in dat geval een gansch andere wending zou hebben gekregen.

Sluiten