Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RECAPITULATIE DER STRIJDKRACHTEN

131

73 bataljons, nog bovendien 6 divisiën en voortsdien telt hij 4 vestingdivisiën mede. Zoodat het totaal met méér juistheid wordt voor Frankrijk: 79 divisiën.

Rusland: 117? a

Totaal voor de Entente: 196^ divisiën.

In het jaar 1914 bedroegen voorts de aantallen geoefende manschappen van dienstplichtigen leeftijd, in millioenen, voor de legers van: Duitschland: 4.87 (volgens Buat:

5.11)

Oostenrijk-Hongarije: 303

Totaal voor de Centralen: 7.90 milhoen.

Frankrijk: 4.98 (volgens

Rusland: . 5.70

Totaal voor de Entente: 10.68 millioen.

De opgaven der Rijksdag-commissie bevestigen mitsdien ten stelligste, dat de legers der Ententestoten, nog zonder de versterkingen, geleverd door in den oorlog zich bij hen aansluitende bondgenooten — inzonderheid Engeland, België en Italië — een belangrijke overmacht op de legers der Centralen hebben gehad.

Buat: 5-25)

Sluiten