Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

148

DE KRIJGSVERRICHTINGEN

stuk loopen zich te laten afsnijden van zijn basis."

Het Opperbevel besloot daarom „het leger in beschouwing te houden op de Gette, er zich op te versterken, en op deze aja'te wachten dat de vereeniging met de Fransche en Engelsche krachten gebeurfijtkworde verwezenlijkt."

De opstelling geschiedde in twee liniën. In de eerste linie, waarvan de linker vleugel ten Noordwesten van Tienelf stond, bevonden zich de ie en de 5e Divisie; de rechtetfMeugel „paalde aan Geldenaken.'Tn de tweede linie stond de 2e Divisie te Leuven, de 6e te Hamme-Mille. De van Luik terugtrekkende 3e Divisie moest zich in de eerste unie, tusschen de ie en de 5e Divisië opstellen.

De Cavalerie-divisie moest het front van het leger dekken, en zich daartoe opstellen te Borgworm. Van daar moest zij terugtrekken op St.Truijen en „later op den linker vleugel van het Leger stand nemen om de lijn te verlengen ten Noorden van Tienen tot m^DIfiftf?11"'

De 4e Divisie moest in de vesting Namen blijven. „Niet alleen om deze plaats te verdedigen, maar om haar te behouden als steunpunt voor het front Gette-Maas."

De forten van Luik bleven bezet door hun bezetting; te Hoeij bevond zich de door de 4e Divisie daarheen gezonden 8e gemengde Brigade, ter vervanging van de 15e Brigade, die naar Luik ontboden was.

Alvorens een overzicht te geven van hetgeen te Luik was voorgevallen, moet een korte beschrijving van die versterking voorafgaan. Wij verwijzen voor nadere inlichtingen dienaangaande en voor hetgeen aldaar gebeurd is, allereerst naar de degelijke en uitvoerige studie van den kapitein van den generalen staf J. J. G. Baron van Voorst tot Voorst, opgenomen in den „Militaire Spectator*' van 1917.

Sluiten