Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GEVECHT AAN DE GETTE

*?5

te bestaan tot 25 September. Van dien dag af zou de toestand „diep gewijzigd worden," ten gunste van den vijand.

Op 25 en 26 Augustus had de eerste uitval plaats van het Belgische Veldleger, tegen het vóór de verschanste13fcgerplaats van Antwerpen opgestelde Duitsche „bespiedingsleger." De Duitsche hoofdmacht was, van 21 Augustus af, verder opgerukt naar de Sambre en in Henegouwen. Op 24 Augustus Vernam het Belgische Opperbevel dat aan de Sambre en bij Mons hevige gevBÉhten werden geleverd, waardoor kon worden verwacht? dat „het gros der vijandelijke legers genoeg verwijderd was," om bij Antwerpen niet op het ingrijpen daarvan te móeten rekenen. De omstandigheden werden daarom voor een uitval buiten de legerplaats zeer gunstig geacht. Te meer, omdat de 3e en 9e Duitsche reserve-legerkorpsen, die het observatieleger vormden, nog geeft'tijd gehad konden hebben om hun „stellingen sterk in te richten."

De uitval werd ondernomen met het doel de lijnen der Duitsche legerkorpsen te doorbreken en *s vijands verkeerswegen te bedreigen.

De bevelen voor den>*(fVal hielden het volgende in. De 6e Divisie moest in het centrum aanvallen, in de richting op Mechelen-Vilvoorden. De ie en de 5e Divisiën moesten ageeren rechts daarvan, ten Westen van de Senne; de 2e Divisie ter linkerzijde langs den straatweg naar Leuven. De 3e Divisie bleef in reserve achter de 6e, de cavalerie op den linker vleugel eveneens iffreserve.

De aanval „botste tegen reeds zeer sterk opgebouwde verdedigingsinrichtingen," zegt het Verslag. Het centrum en de rechter vleugel drongen aanvankelijk eenigszins door; de linker vleugel werd echter aan het kanaal naar Leuven tot staan gebracht. De Duitschers gingen weldra over tot een tegen-

Sluiten