Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE KRIJGSVERRICHTINGEN

enracinée dansl notre haut commarHiqfaerrL^ qne t^t^passeüiifrSur b rive droite de la Meuse^cpsc les Allenaandsobe détacheraient sur la riv«:ga8ché que de staples: corps dfirfwexvadc^idée; qui a faussé notre propre plan dopératicStt.feH£meent dat deze dwaling te wijten, is aan onbekendlièid met het feit, dat de Duitsd«ri.4nm:'»eseEV<4egerkórpseni»ïi«fcö^amenvoegen met dÉoaöSewB ksgerkorpsen, voor de vorming; der ^arméesiÖescbeocS Wij moeten deze meemn^voor rekening vah den sciörijver laten. Zij kan o.i. bezwaarkjkju^t^in, want e er zou een ernstig gemis uit blijken van bekendheid derrFransche legeriéiiling met de voornemens van hun tegenstander.

Elders schrijft de Thomasson, ds* de. concenl^tit^lgenSdk^ariante'' van het BbniJPSI niet het voornemen bedoelde, om de voornaamste hanp delingen van de Fransche legérs naar hefcïfoorden te verleggen. De samenstelling van hetrre en het 2e Leger werd niet gewijzigd. Joffre, die valser» moedde dat zijn rechter vleugel)wnt te sterk was,

vroeg alleen aan generaal de fsasteinau, om een aer korpsen :iran diens leger te zijnecibèsdodkking te houden; het kon vervangen worden door een der korpsen van liet ie Leger (Dubail).

Fernand Engerand zegt, dat3br>deenquête bleek, dat het Fransche lègertóstuucriieeb«s;gerekend had op hetageeren van^&uitsche troepen op den rechter Maasoever in BelgiSi De redenen die daarvoor bestonden-, zooals ze in het werk vanaBngerand zijn aanged^dioschijnen ons weinig afdoende*

Ook de Engelsche Veldmaarschalk ResMrtjou verklaard hebben, dat Frankrijk «ekendS'op een «Pensief, dafct»ch niet verder zou ontwikkelen dab. tot de Ardennen en Belgisch Luxemburg, ten Zuiden van de Maas. '!

Met iboÉrekting tot een samenwerken met de

Sluiten