Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET ENGELSCHE HULPLEGER

*92

moesten/Versterken, om te beletten dat hun front tusschen Rijssel en Maubeuge zou worden doorbroken. French stelde hem gerust. Het Fransche Cavalerie-korps Sordet, dat zich ten Noorden van de Sambre bevond, zou naar zijn linker vleugel worden verplaatst. Aldaar wairen echter nog slechts enkele territoriale afdeelingen aanwezig, verspreid over de groote uitgestrektheid van Valenciennes over Rijssel tot Duinkerken.

De Fransche autoriteiten wachtten, rapporteerde French, de gebeurtenissen bedaard en VtifrVertrouwen af. Het 5e Fransche Leger was, zooals aanstonds blijken zal, rechts van het Engelsche, gereed om aan te vallen.

Sluiten