Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VELDSLAGEN IN DE GRENSGEWESTEN

ao7

tegenaanval op Ruprecht's rechter flank, die echter zonder gevolg bleef.

Generaal Dubail was, onder gestadig vechten, teruggetrokken van Saarburg op Baccarat en St. Dié; hij kon het materieel, dat voor een belegering TOT%traatsbttiJÉ: medegevoerd wérdS^fi?*Vé3igheid brengen, door stand te houden op de Vogezen en den Donon;'Hij week verder terug tot achter de Meurthe. De strijd werd daarna voor de „Trouée de Charmes" *) voortgezet.

De uitslag van deze operatiën in Lotharingen was voor de Franschen zeer ongunstig. Sommige korpsen hadden wel is waar met schitterende dapperheid gestreden, maar de houding van andere troepen was niet onberispelijk geweest. Joffre schrijft er van: „II y eut de nombreuses défaillances dans nos grandes unités, dont plusieurs, surprises ou mal engagées, ont fondu trés rapidement et reflué, exposant les unités voisines a des pertes sévères," Naarrhet schijnt was hier een zekere 'öferdrijving van den „offensieven geest," gepaard aan minachting voor niet-permanent-versterkte stellingen in hetPjspel. Maar zeer stellig was hiervan invloed, dat de Duitschers hun krachtige artillerie veel beter wisten te gebruiken, door betere methodes en nieuwere hulpmiddelen voor waarneming en regeling.

Omstreeks 25 Augustus hernamen dè* Fransche

*) Charmes is een Fransch stadje op den linker oever van de Moezel. Aan de overzijde der rivier ligt het uitgestrekte „Forêt de Charmes."

Fernand Enger and schrijft in zijn werk omtrent den „secteur de Briey": „A 1'est, deux grandes diguesdéfen«véirt 1'une constituée paT'&,l»»wP®Èr Mosefle, 1'autre »at les Hauts"<*SLMeuse, avec comme musoirs Belfort et Epinal, Toul et Verdun. Entre ces deux digues, la grande trouée de Charmes. Au nord des Hauts de Meuse, la trouée de Stenay."

Sluiten