Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRIJGSVERRICHTINGEN

exécuté par les Allemands a 1'ouest de la Meuse inférieure (a travers la Belgique), et, ensuite, d'une fausse doctrine de guerre, attribuant a 1'offensive frontale une efficacité qu'elle ne saurait avoir désormais avec la puissance formidable de 1'armement et la grandeur des masses, mises en oeuvre par les belligéranta/' h

Waar generaal Joffre in zijn „relation sur les premiers mois de la guerre," schreef, dat generaal Lanrezac, „zich op 24 Augustus op zijn rechter vleugel bedreigd achtend, den terugtocht aannam, in plaats van een tegenaanval te doen," was hij dan ook ongetwijfeld niet billijk. De opmarsch van het 3e Duitsche Leger, dat door von Hausen nog tijdens den slag bij Namen-Charleroi, over de Maas bij Dinant en verder Zuidelijk gebracht werd, vormde voor het 5e Fransche Leger ontegenzeggelijk een zoodanige ernstige bedreiging op de rechter flank en in den rug, dat wij niet anders kunnen doen dan instemmen met Lanrezac's besluit en met zijn conclusie, dat een langer volhouden in den cul-de-sac tusschen de Borinage1) en de Thiérache2) zijn leger aan onheil zou hebben prijsgegeven.

„C'eüt été un nouveau Sedan !"

Wat de Duitschers betreft, ook tegen hun optreden hebben wij niervaren meermalen hoogst ernstige bedenkingen geopperd. Maar op het slagveld toonden zij toch, dat ze hun tegenstander kenden en rekening wisten te houden met diens eigenaardigheden. Zij bleven de somwijlen eenigszins onberaden aanvallen des vijands bedaard en

1) „Le Borinage- is het district der Belgische kolenmijnen, in de provincie Henegouwen, ten Z. van de Haine,. een zijriviertje van de Schelde.

2) „LaThiérache" is een meer Zuidwaarts gelegen district,, eveneens ongeschikt voor operatiën van groote troepenafdeelingen.

Sluiten