Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ELFDE HOOFDSTUK (vervolg)

5e. VOORTGEZETTE DUITSCHE VERVOLGING. DE SLAG BIJ LE CATEAU

. Het .Duitsche ie Leger trok den 24en Augustus ook bij Jemappes en Condé over het kanaal, waarachter de Engelschen zich verdedigd hadden. Het bereikte dien dag, opgehouden door heftigen tegenstand der vijandelijke achterhoeden, slechts de lijn: Maulde-Condé-Ornaing-Givry. Men wist niet zeker waarheen de hoofdmacht des vijands geweken was. Het 2e Cavalerie-korps marcheerde over Orchies en Marchiennes, om inden nacht van 24 op 25 Augustus Denain te bezetten. Het had verschillende afdeelingen — o.a. de 88e en de 82e divisie — Fransche territorialen ontmoet, die op de Duitsche rechter flank veelvuldig werden aangetroffen.

Men meende, dat 's vijands hoofdstelling lag in de lijn Valenciennes-Bavai en rukte den 25en Augustus daartegen op. Het 2e legerkorps marcheerde door het bosch van Raismes, om die stelling te omvatten. Tegenstrijdige berichten, omtrent den terugtocht der Engelschen ontvangen, leidden ten slotte tot het besluit om het ie Duitsche Leger, onder dekking tegen de vesting Maubeuge, le doen marcheeren naar de lijn Bouchain-SolesnesLandrecies-Aulnoye.

De bedoeling was den vijand nog gedurende zijn terugtocht aan te vallen en op te houden. Te Landrecies en bij Solesnes vond men nog 's avonds heftigen tegenstand.

De bevelen voor 26 Augustus bepaalden het voortzetten van den marsch tot vervolging van den vijand in Zuidwestelijke richting, naar de lijn Kamerijk-Le Cateau.

Reeds om 10 uur v.m. meldde de 9e cavalerie-

Sluiten