Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWAALFDE HOOFDSTUK

VOORTZETTING DER OPERATIËN IN NOORD-FRANKRIJK

i. DE ENGELSCHEN NA DEN SLAG VAN LE CATEAU TOT HET OVERGAAN VAN DE MARNE

Lp ^"CSE terugtocht van het Engelsche leger op w a^^^tl2^ Augustus werd gedekt door 2 cavavlerie-brigades, die de over St.Quentin fyJLj^(£jvervolgende Duitsche cavalerie nabij de Kk. ^vQ^wOise met verhes terugsloegen. Op 20 Augustus werd het per spoortrein uit het Zuidoosten naar Amiens aangevoerde 7e Fransche legerkorps, dat bestemd was voor het nieuwe 6e Leger, grootendeels verzameld links van de Engelschen, met den rechter vleugel ter hoogte van Roye. Het 5e Fransche Leger stond tusschen Guise en La Fère, achter de Oise.

De vijand vervolgde met groote kracht; 5 1 6 Duitsche legerkorpsen stonden aan de Somme en tegenover het 5e Fransche leger, terwijl ten minste 2 legerkorpsen op het Engelsche front aanrukten en 3 of 4 andere tegenover het 6e Fransche Leger verschenen.

Op 29 Augustus besprak generaal Joffre den toestand met den Engelschen bevelhebber. Er werd besloten dat de Engelschen verder zouden teruggaan tot nabij de lijn Compiègne-Soissons. Dit geschiedde nog denzelfden dag.

French meende dat de Duitsche rechter vleugel nu een bedreiging begon te vormen voor zijn gemeenschapshjn met Le Havre. Hij had Amiens reeds doen ontruimen en bericht ontvangen dat

Sluiten