Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2QO

KRIJGSVERRICHTINGEN

de flank van von Kluk's leger inderdaad de gewenschte uitwerking hebben, dan moest die niet op zich zelf blijven staan, want dan kon de vijand zeer waarschijnlijk zonder groot bezwaar Maunoury verslaan en op Parijs terugwerpen. Dan moest een algemeene poging van de Fransche legers plaats hebben om den vijand tot staan te brengen. Daartoe moest de terugtocht achter de Seine en de Aube, die CHAM^ni üi beginsel verwerpelijk achtte, onverwijld worden gestaakt, en het offensief op het front tegenover de legers van den Duitschen rechter vleugel , ten spoedigste worden hervat.

Galliéni stélde onverwijld pogingen in het werk, zoowel bij French als bij Joffre, om daartoe te .geraken. Aanvankelijk echter te vergeefs. Hij had op 4 September tot driemaal toe een telefonisch onderhoud met den Opperbevelhebber. De eerste maal weigerde generaal Joffre pertinent. Volgens Le Gros heeft hij zich toen zelfs bij het gouvernement beklaagd, omdat Galliéni „le poussait a des offensives prématurées/^tÜaar de gouverneur van Parijs het zich niet afschrikken en hield vol. Eerst na langdurige telefoongesprekken gaf Joffre in het derde onderhoud toe; waardoor hij feitelijk als leider der Fransche operatiën abdiceerde.

Ook de Engelsche' legerbevelhebber bleek-met bereid om op Galliéni's voorstel in te gaan. Op 4 September 's namiddags ging Galliéni met Maunoury naar Melun, het hoofdkwartier van den veldmaarschalk French, om diens, medewerking in te roepen; welke onmisbaar was om het beoogde doel te bereiken.'French was afwezig; hij bezocht zijn troepen. De Fransche generaals;spraken langdurig met den chef van den generalen staf, doch zij vonden bij dezen slechts krachtigen tegenstand om met het voorgenomen aanvalsplan mede te werken. Des avonds kreeg Galliéni een schriftelijk bericht,

Sluiten