Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

332

KRIJGSVERRICHTINGEN

melle d'avoir ses flancs appuyés." En daarom moest ik, zegt Galliéni verder, „a mon corps défendant," de 8e divisie van het 4e legerkorps, die nauwelijks aangekomen was (uit het Oosten), naar een punt ten Z. van de Marne zenden, om op de terugtochtslijnen van de Duitschers te werken. Die divisie was veel meer noodig op den linker vleugel aan de Ourcq; ze heeft geheel zonder nut aan de Marne gestaan en is — zooals wij reeds aanteekenden — nog te elfder ure door Maunoury terug ontboden. Ook generaal Clergerie, een bondgenoot — hij was Galliéni's chef van den staf — laat zich weinig gunstig uit over de door de Engelschen bij de Marne verleende medewerking. Het leger „schoot niet op," er zat geen gang in. Altijd overdreven voorzichtig, beducht voor verliezen, vreezend voor flankbedreiging, hoezeer het bijna niets tegenover zich had staan, heeft het aan de Duitschers geen noemenswaardig nadeel kunnen toebrengen. „On s'explique ainsi que 1'armée anglaise, sans avoir a soutenir aucun combat sérieux, ait mis deux jours et demi a franchir les 20 kilomètres qui séparent le Grand Morin de la Marne," schrijft Clergerie» Naar onze meening had de houding van den Engelschen opperbevelhebber tegenover een beter strategisch geleiden tegenstander, de oorzaak van de nederlaag kunnen worden.

Het 5e Fransche Leger was den gen September met zijn rechter vleugel-korpsen gebonden door de taak, om aan Foch's leger steun en hulp te verkenen. De linker vleugel kwam over de Marne en voorbij Montmirail. Ware de terugtocht der Duitschers niet bevolen, dan had de operatie van het 3e Leger bij Fère-Champenoise-Mailly door een nederlaag van het Fransche ge Leger bekroond kunnen worden, en zou de toestand over het geheele front ongetwijfeld een geheel ander aanzien gekregen hebben.

Sluiten