Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SÉ?. D* KRIJGSVERRICHTINGEN

gebruik te maken van het nummer van 12 October 1921 van hj;t blad ,J)reigliederung des sozialen Organismw&vraarin het bewuste* stuk, door hem verbeterd en voorzien van een naschrift van zijne hand, is opgenomen. De inhoud daarvan is dus geheel juisfrL^T

Het zou Dr. Steiner zeer verheugen indien wij laatstbedoeld stuk in ons boek wilden opnemen, en wij kregen volle w^k-éid om, inUft verband, zijn naam te noemen.

n^iS|djri*kkehjk-werd ons nog verklaard, dat alles wat in „Dreigkederung" staat — ook betreffende het vekjtochtsplan van von Schlieffen en de wijziging daarvan door von Moltke in 1914 — stellig en zeker waar is."

W# v*ftj|fcn het verslag met het naschrift uit het blad éDmgUedttüng" als Bijlage no. V hierachter. En wij;*onstateereg:nu, als een vaststaand fen^ tgutfpmt oorspronkelijke operatieplan van von Schlieffen beoogde, niet alleen de neutralitikvan Belgi^jltnQr-.ook die van Niderland Ulschenden"

Door deze onthulling is thaniVïi/olkomen opgehelderd, waaraanoiKt iffik moet worden toegeschreven, dat de regeling van de concentratie derDuitsche legers op het Westfront geen behoorlijk verband hield met het te volgen operatiepj«B« het feit, waaraan een vertrasWnor in At>n nnm<u«iik'aui^

hft OP T J>crcr *rin _1_ -» /I.»»' 1 1 _ ivi-i / .. i

2"»»™ . j "«tgcu irei ge vuig was. wil f, f'

ncuucu m im»,v ui4Ste noorastUK niervoren uitvoerig' gewezen op debbtjna ,,gebj»kkig"*enoemen wijze, waarop de opmarsch uit de concentratieder genoemde legerfeiwoest geschieden, en wij deelden ook de moeilijkheden mede, die daaruit voor de «ttvöering der Duitsche operatiën »jh ontstaan. Waar wij schreven, dat het „den schijftjbzou kunnen hebben," dat men aanvankelijfclbeoogd heeft den Duitschen rechter vleujel over Nederlandsch

Sluiten