Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

346

DE KRIJGSVERRICHTINGEN

'Moltke's besluit om het>Nederlandsche teratoitiü ontzien, als onze zienswijze te kennen gaven, dat daarvoor ook nog wel andere redenen zullen hebben gegolden, dan de in het interview met Dr. Steiner aangevoerde overweging: „urn Deutschland im Falie einer Blockade Atmungsmöglichkeiten zu lassen," vernemen wij uit het vorenstaande met genoegen dat generaal Camon dezelfde opvatting blijkt te zijn toegedaan.

En wij vestigen er de aandacht op dat het Fransche opstel aantoont, dat sommige van de denkbeelden, door den Nederlandschen kapitein Ronduit gepubliceerd — zoowel omtrent het motief voor de concentratie van het Duitsche ie Leger ten O. van ons Limburg (n.l.rkje$,MnUedig partij!.trekken van het Duitsche spoorwegnet), als omtrent het oprukken in de lijn Moll-Quaedmechelen-Diest, ten einde te trachten het Belgische leger van Antwerpen af te snijden — bij generaal Catnon ingang gevonden hebben.

De artikelen van Ronduit trekken dan ook in het buitenland zéér de aandacht. „De manoeuvre om Limburg" is vertaald in het Fransen, het Engelsch het Spaansch en het Noorsch; het tweede opstel „Nogmaals de manoeuvre om Limburg", in het Fransen en het Engelsch1). Wij noemen het interes* sant en hoogst eervol, dat een Hollandsch officier blijkt in het samengestelde Duitsche operatieplan zoo juiste inzichten te hebben geopenbaard.

') De vertalingen en de verspreiding zijn geschied door de zorg van de Vereening „Nederland in den Vreemde".

Sluiten