Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage II

SAMENSTELLING VAN DE DUITSCHE STRIJDKRACHTEN (BEGIN AUGUSTUS 1914)

WESTFRONT

LEGERS BEVELHEBBERS KORDEN LEGERKORPSEN ^TvfsffiN" LANDWEERTROEPEN TOELICHTINGEN

Eerste: von Kluck ILIII,lV,ÏX(a>. IIIR, IVR, IXR. 2Cav.cK iée, 1 ie en 27e Lw. brig; (a) De indeeling bij ie of ae

Leger is meermalen gewijzigd.

1 pion. regt.

(b) Het6L.K.gingop 28Aug.

Tweede: von Bülow G(arde), VU, IX«, GR, VIIR, XR, 2e Cav. K. (G, 5e 2 ;e, 2geLw. brig.; 4 mort.- v-n-h-5<= Leger.

X. C.d.)(h) bltt., 1 Batt. iocM. zware (c) Saksische troePen-

kustmort. batt., 2 pion. reg. (d) Wurtembergsche troepen.

(e) Uit Metz.

Derde: von Hausen XI, XII<C>, XIX(C>, XIIRM. te) 4:<e Lw. brig. i mort. batt. (f) uit straatsburg.

I pion. regt. (g) Het ae C. K. is „Heeres-

Cav."; later2eLeger. Het ie

Vierde: Albrecht, Hertog van VI(b>, VIII XVIII. VIIIR, XVIIIR. 00 4<e Lw. brig; 2 mort. batt. £catv3e*g».aie°ae °°k V°°r

Wurtemburg 1 pion. reet. ,. .

b y 5 (h) Het 4e Cav. Korps diende

Vijfde: Duitsche Kroonprins V, VKb>, XIIIW, VR, VIR, 33 RD«=>. 4eC. K.(6e, 3eC.d.) i-E-43e,45e,53e engB.Lw. °°kTOOr he'4eLeger-

XVI. bug; 4 mortbatt. 2 pion. B.beteekent Beiert troepen.

rg it Vóór den aanvang der operatien

Zesde: Ruprecht, Kroonprins XXI, IB, liB, IIIB. IBR. y C.K. (7e, 8e, B, G.v,T,&, LegeroVefrL»het3e°het "

van Beieren Cd.) 11 brigades. Het xie en het G. R. Korp,,

benevens de 8e (Saksische)

Zevende: von Heeringen XIV, XV. XIVR, IRD(f) ige en B. icge, U2e, ii4e en i42e Cavalerie-divisie werden op

? ' ur;<v 36 Augustus overgebracht

6 brigades. pw.ung. naar het Oostfront.

22 Legerkorpsen J3 Reserve Leger- I0 Cav. divisiën 6 (i7brigs.) Totaal: =44 di'isiën korpsen en 2Rdivisiën

28, divisiën 72 Divisiën

OOSTFRONT

Achtste: von Prittwitz und I, XVII XX. | I R., y R. div. 1 5 (2 brigs.) 6, 70 Lw. brig., Lw. div.tö (0 Lw. div. v.d. Goltz.

9 divisiën

Totaal-Generaal, 25 (G. I-XKl, 14 R K. (G. I, III- n (G. 1—g,B) 7(igbrigs.) 31-32 brigades

Oost- en Westfront ,-HI B.) ! IX,XII,XIV,XVII, I i

3RD1B f

50 actieve-divisiën 11 Cav. divisiën 7 aanv. div. ;6 divisiën Landweer

31 reserve-divisiën

104 infanterie- en 11 cavalerie-divisiën.

Sluiten