Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEGERS BEVELHEBBERS LEGERKORPSEN RESERVE-DIVISIËN ^Y^KP TOELICHTINGEN

Detachement (a) (ie groep), 58=, 63e, 66e. (a) De IC en de 4e groep reserve.divisiën

Eerste: Dubail T, 8e, 13e, i4e(b> 2Ie, ge 8e S'°nde" °°der rechtstreeksch bevel van den

' ' ' 3 ' ^ ' 4 ' Opperbevelhebber Joffre.

Tweede: Castelnau ge, i5e(c), T6e, ^e, 20e. (2e groep). 59e, 65e, 70e. 2e, ioe, (b) Het I4e korps heeft 9 regimenten infanterie

t-. j rr en 6 bats.-jagers.

Derde: Ruffey J) 4e, 5e, 6e««. (3e groep), 54e, 55e, 56=. 7e,

{c) Het 15e korps heeft 10 regimenten infanterie

Vierde: de Langle de Cary I2e, I7e. K (e) — ge, (1 op Corsica) en 3 batt. jagers.

- ' » W Het 6e korps heeft 3 divisiën (12 regimenten

Vijlde: Lanrezac. 2) ie, 2*(f), 3e, Ioe,lie. 53e, 60e, 4e, infanterie en 6 bats. jagers

Detachement (a) ^ groep), 51e, 53e, 6ge. (e) Dit is het koloniale k°rps.

(f) Het 2e korps heeft 3 divisiën en i brigade.

Zelfstandig Sordet (g) , cav-diVsiën

C3V Korps ' ' (g) Het cavalerie-korps behoorde voorloopig

" * g&i het 5e Leger.

(') Is later vervangen door Generaal Sarrail.

(') Is later vervangen door Generaal Franchet d'Espérey.

SAMENSTELLING VAN HET FRANSCHE MOBIELE LEGER (BEGIN AUGUSTUS 1914)

Bijlage III

N.B. Het 19e Legerkorps, dat in vredestijd in Algerië gestationneerd is, werd niet als zoodanig geformee-d en te velde gebracht.

Onder rechtstreeksch bevel van den Opperbevelhebber Joffre, stonden 12 divisiën, waarvan 3 actieve (uit Afrika en uit de Alpen), en 9 reservedivisiën, waaronder de ie groep en de 4e groep (Generaal Valabrègue), hierbovengenoemd. De vijf legers telden te zamen: 21 legerkorpsen en 14 reserve-divisiën.

Sluiten