Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model A. DIENST 1916. Standplaats van den betaalmeester, bq wien de betaling verlangd wordt: 'S-GRAVENHAGE.

DECLARATIE van <i) meyer, m. w. am

Hylage D K

(2) Opzichter van den Rijkswaterstaat,

(3) 's-Gravenhage,

wegens hem toekomende vergoeding voor reis- en verblijfkosten

(4) in hoedanigheid als hierboven genoemd,

naar de 4e klasse A van het tarief, vastgesteld bjj het Reisbesluit 1916.

Aanvang ~~\ Einde ö £■T Ii^'mvSL Aantal Wordt in rekening gebracht voor: ]

der reis? der re»: £ » GEREISD- Gebezigd K o ir 1 uren ge- i

=T = 1 £ GEREISD. Gevolgde | | bexigd vervoer veer,

S Uur , ï Uur • s van rijwiel, speciaal vervoer van ™n ^ ^

ÏS , »'j= L 3 3 route. vervoer. n?.ot?r: riituiu bUJet van den reisbe- ^s.

Januari.

3 8.14 | 3 7.45 12 den Haag Amsterdam v.v. H.U.S. 2 X63K.M. 2 83»

5 10 5 la 8 id. Wassenaar v.v. eigen rijwiel 2x12 72

10 6.31 id. Gouda S.S. 29 K.M. 86»

Boskoop v.v. boot v.v. I 40

11 2,58 21 den Haag S.S. 29 K.M. 65»

13 11 13 1.30 3 id. Hoek v.Holl. v.v. | motö?r|wiel 2x22 2|64

15 6.23 id. Groningen S.S. 200 K.M. 4 50 60 I

stadstram 1

„ . , 20 Groningen J

Harlingen S.S. 81 K.M. 182» 38

18 11.24 3 18 den Haag S.S. 200 K.M. 450 60

25 12.5 id. Rotterdam H.U.S. 24 K.M. 54

HellevoeUl. v.v. (1) tram ret. 165

27 10.05 2 10 (1) den Haag. HJJ.S. 54

28 7.30 | 11,80 'd' Loosduinen v.v. tram v.v. 30

2195> 1(58 f

... ,, - . 3 etmalen a f 5.— = / 15,— _

(1) Nachtverbbjt gehouden in Rnksgebouw. „ 333 = «gg ' —

Totaa' 5 i 62 uren l l fel = l lsV 1 23,53"

70 10 „ , „ 0,14 = „ 1,40 I

Totaal verblijfkosten . . j- — . ■ , 36,08

Zie voor de noten ommezijde. Over te brengen / 59,61''

Sluiten