Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSBLAD VAN NEDERLANDSCH-INDIË.

1004. No. 205. Verbodsbepalingen op den invoer van opium op de Halmaheira-eilandengroep, met uitzondering van het eiland Ternate en de Batjaneilanden, en voorts op de Obi- en Soelaeilandengroepen.

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVEBNEUB-GENEBAAL VAN NEDEBLANDSCH-INDIÜ, Den Baad van Nederlandsch-Indië gehoord: Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, Saluut! doet te weten:

Dat Hij, het wenschelijk achtende den invoer van opium op de Halmaheira-eilandengroep, met uitzondering van het eiland Ternate en de Batjan-eilanden, en voorts op de Obi- en Soela-eilandengroepen der residentie Ternate en Onderhoorigheden te verbieden;

Lettende op de artikelen 20, 29, 31 en 33 van het Eeglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië;

Heeft goedgevonden en verstaan:

Te bepalen:

Artikel 1. De invoer van opium op de Halmaheira-eilandengroep, met uitzondering van het eiland Ternate en de Batjan-eilanden, en voorts op de Obi- en Soela-eilandengroepen van de residentie Ternate en Onderhoorigheden is verboden (1).

Artikel 2. Overtreding van het verbod, in artikel 1 uitgesproken, wordt gestraft met eene boete van ten hoogste ƒ 100 (een honderd gulden) en verbeurdverklaring van het opium, waarmede in overtreding is gehandeld. Bij niet voldoening binnen acht dagen na aanzegging ter terechtzitting, of indien de veroordeelde niet bij de uitspraak is tegenwoordig geweest, na aanmaning, wordt de boete vervangen voor Europeanen en met dezen gelijkgestelden door de straf van gevangenis van ten hoogste acht dagen, en voor Inlanders en met dezen gelijkgestelden, door de straf van tenarbeidstelling. aan de publieke werken voor den kost zonder loon, gedurende ten hoogste een maand.

(1) Zie aanteekening achter deze ordonnantie.

192

Sluiten